Hoe kan ik een procedurebezwaar aantekenen?

Is de tenaamstelling op uw naam, dan kunt u zonder tussenkomst van Daimler Truck Financial Services een bezwaar indienen bij het CJIB. Hebt u een leaseovereenkomst en staat de tenaamstelling op naam van Daimler Truck Financial Services, dan hebt u een machtiging nodig. Deze machtiging kunt u opvragen via scm-dtfs@daimlertruck.com.

Didn't find what you're looking for?

We're happy to help.