Waarom betaal ik in de eerste periodes van mijn lening / financiering meer rente en minder afschrijving dan in de latere periodes?

Uw lening /financiering schrijven wij annuïtair af. Het maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. De samenstelling van dit bedrag verandert gedurende de looptijd. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentedeel neemt af.

Didn't find what you're looking for?

We're happy to help.